ČPV

Logo CZCOLD Český přehradní výbor (ČPV) je výběrovým dobrovolným zájmovým občanským sdružením bez výdělečných cílů a obchodních zájmů. Reprezentuje Českou republiku v Mezinárodní přehradní komisi (International Commission on Large Dams – ICOLD/ Comité international des grandes barrages - CIGB) a podporuje rozvoj odborných poznatků z přípravy, výstavby a provozu přehrad a nádrží v zájmu hospodářského a kulturního rozvoje státu. Český přehradní výbor je dále členem Českého svazu vědeckotechnikých společností prostřednictvím České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti.Kontaktní adresa:
Český přehradní výbor
ČVUT v Praze, Fakulta stavební,
Katedra hydrotechniky

Thákurova 7, 166 29 Praha 6
Předseda: Doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc.
Tel.: 224 354 618,   224 354 616
Fax: 224 355 408
e-mail: satrapa@fsv.cvut.cz
web: www.czcold.cz

Les Království
Foto: přehrada Les Království na Labi            

Technické připomínky ke stránkám Přehrady ČR můžete zasílat správci webu .