PŘEHRADA PAŘÍŽOV - 100 LET
"Výstava ke 100. výročí dokončení přehrady"
Business picture

Přednáška: „Přehrady v ČR a přehrada Pařížov“ - 8. 9. 2016

Spolek CEKUS Chotěboř a Knihovna Ignáta Herrmanna v Chotěboři uspořádala ve čtvrtek 8. 9. 2016 od 17 h přednášku Martina Horského o historii přehradního stavitelství u nás a Pařížovské přehradě. Přednáška se uskutečnila v přednáškové místnosti knihovny v Chotěboři.

Přednáška: „Přehrada Pařížov – jedna z nejkrásnějších u nás“ - 26. 4. 2016

VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto uspořádala v úterý 26. dubna 2016 od 16 h přednášku Martina Horského o historii Pařížovské přehrady. Přednáška se uskutečnila na půdě školy.

Přednáška: „100 let přehrady Pařížov“ - 16. 9. 2014

Muzejní a vlastivědný spolek “Včela Čáslavská” uspořádal v úterý 16. září 2014 od 17 h přednášku Martina Horského o historii Pařížovské přehrady. Přednáška se uskutečnila ve Výstavní síni na Žižkově náměstí 197 v Čáslavi.

Video z Pařížova - publ. 6. 5. 2014

V rámci výstavy vzniklo krátké video ve formátu MPEG4 a DivX se záběry z přehrady jak za běžného stavu tak i za doby povodně. Video bylo prezentováno školám přímo na výstavě a při doprovodné přednášce. Nyní Vám ho přinášíme ve formátu MPEG-4 i ke stažení na webu výstavy.

Exkurze - Pařížov 26. 4. 2014

Regionální muzeum v Chrudimi ve spolupráci s autorem výstavy a Povodím Labe, s.p. uspořádalo exkurzi na Pařížov dne 26. dubna 2014. Doprava byla zajištěna autobusem z Chrudimi. Počasí se vydařilo a návštěvníci z cca 3-hodinové exkurze odjížděli spokojeni plni dojmů.

Doprovodná přednáška 27. 3. 2014

Ve čtvrtek 27. března 2014 se od 17 h uskutečnila v Regionálním muzeu v Chrudimi doprovodná přednáška autora výstavy. Během přednášky, která trvala cca 1 h a 15 min, byli posluchači stručně seznámeni s povodím vodních toků na Chrudimsku a s vodními díly na nich umístěných. Dále zazněl úvod do problematiky přehradního stavitelství u nás i ve světě a to zejména představením Českých a celosvětových "nej" a jejich srovnáním. Také byly vysvětleny základní principy fungování a terminologie jezů a přehrad. Hlavní část přednášky se pak věnovala stěžejnímu tématu, kterým bylo povídání o historii přehrady Pařížov. Na přednášce zazněly jak informace obsažené v rámci expozice výstavy, tak i další zajímavosti a nové postřehy objevené po zahájení výstavy, mezi které patří například i objevení modelu přehrady Pařížov v depozitáři Národního technického muzea. Na závěr bylo promítnuto cca 7 minutové video se záběry v Pařížova, zejména pak z povodní z loňského června. Po skončení přednášky, které se zúčastnilo cca 30 lidí, zbyl ještě prostor pro dotazy posluchačů.

Martin Horský   
  
  

Den otevřených dveří v Pařížově
19. 10. 2013

V sobotu 19. října 2013 od 9 h do 13 h proběhl den otevřených dveří na přehradě Pařížov, který pořádal správce přehrady Povodí Labe, s.p. ke 100. výročí dokončení přehrady a jako doprovodnou akci v rámci konání výstavy v Třemošnici. Den otevřených dveří byl naplánován na stejný den jako tradiční zamykání Doubravy, na které byl domluven zvýšený odtok vody z nádrže. Volbou tohoto termínu jsme předpokládali zvýšení atraktivity obou akcí. Od samého rána bylo fantastické počasí a již před 9 h začali přicházet první návštěvníci. Ty jsme si rozdělovali po skupinách, kterým jsme nejprve na hrázi podali odborný výklad o přehradě a její historii a ukázali jim hráz a manilupační věže. Ve výkladu jsme se střídali já (Martin Horský) a bývalý vedoucí hrázný Jiří Horský starší. Po výkladu jsme skupinky návštěvníků posílali samostatně pod hráz, kde přes lávku došli až k domečkům spodních výpustí a elektráren. Zde je provedl další z hrázných Zdeněk Herzán. Po prohlídce domečků s výpustmi, elektrárny a celého podhrází návštěvnící opět vyšli nahoru k domku hrázného a na závěr měli možnost podívat se do strojovny obtokových uzávěrů umístěné v šachtě nad obtokovým tunelem. Zde je provázel současný vedoucí hrázný Jiří Horský mladší, čímž byla prohlídka vodního díla ukončena. Před branami vodního díla byl pro návštěvníky, kteří opouštěli přehradu plni dojmů, připraven prodej drobného občerstvení a upomínkových předmětů. Dne otevřených dveří se zúčastnilo odhadem 1000 lidí, což lze považovat za velký úspěch zejména z pohledu propagace akce i organizačního zvládnutí celého dne otevřených dveří. Na závěr bych chtěl poděkovat především hrázným přehrady Pařížov za zajištění bezproblémového průběhu akce, Povodí Labe za uskutečnění dne otevřených dveří, hasičům z Třemošnice za zajištění občerstvení a rodině Budišových za zajištění prodeje propagačních předmětů.

Martin Horský   Hráz vodního díla v ranním slunečním svitu 19. 10. 2013 kolem 8:30
  První skupina návštěvníků při výkladu Jiřího Horského st.
  První skupina návštěvníků při výkladu Jiřího Horského st.
  Další skupina návštěvníků při výkladu Martina Horského
  Jiří Horský st. při výkladu historie přehrady
  Prodej občerstvení a upomínkových předmětů před branami vodního díla
  Jiří Horský st. při výkladu historie přehrady
  Poslední skupina při výkladu Martina Horského

Novinky

  • Vernisáž výstavy v Chotěboři proběhla 23. června od 17h. Výstava potrvá do 11. září.
  • Souběžně probíhá výstava: "Přehrady jako odkaz kulturního dědictví v ochraně před povodněmi". Výstva trvala od 5. srpna do 15. listopadu 2015, nyní postupně objíždí podniky povodí. Podrobnosti na webu výstavy

Logo výstavy

Přehrada Pařížov - 100 let


Kontakt

Autor: Ing. Martin Horský, Ph.D.

E-Mail: horsky@fsv.cvut.cz

Přehrady ČR


Upoutávka

Upoutávka
Upoutávka před schodištěm v Chrudimském muzeu