PŘEHRADA PAŘÍŽOV - 100 LET
"Výstava ke 100. výročí dokončení přehrady"
Business picture

5. vernisáž výstavy - 4. 8. 2015 Čáslav

V pondělí 4. srpna od 17 h se uskutečnila již 5. vernisáž výstavy, tentokráte ve Výstavní síni Městského muzea a knihovny Čáslav v Čáslavi. Vernisáže se zúčastnilo vzhledem k prázdninovému termínu a teplému počací přibližně 15 lidí. Autor účastníky krátce po 17 h přivítal, seznámil je stručně s historií přehrady a vzniku výstavy. Závěrem jim poděkoval za účast, vyzval je k prohlídce výstavy a pozval na drobné občerstvení. Poté probíhala prohlídka výstavy a volná diskuse nejen o vystavených exponátech. Zahájení trvalo cca do 19h a po víkendové havárii vodovodu se málem ani neuskutečnilo, ale díky úsilí provozovatelů a čáslavským hasičům nakonec vše proběhlo jak mělo, za což jim děkujeme.

4. vernisáž výstavy - 28. 4. 2014 Praha

V pondělí 28. dubna od 17 h se uskutečnila již 4. vernisáž výstavy, tentokráte na Fakultě stavební ČVUT v Praze, tedy na domovském pracovišti autora. Vernisáže se zúčastnilo přibližně 30 lidí přavážně z fakulty z řad zaměstnanců i studentů. Autor účastníky krátce po 17 h přivítal, seznámil je stručně s historií přehrady a vzniku výstavy. Závěrem jim poděkoval za účast, vyzval je k prohlídce výstavy a pozval na drobné občerstvení. Poté probíhala prohlídka výstavy a volná diskuse nejen o vystavených exponátech. Zahájení trvalo cca do 19h, kdy se rozeěli poslední návštěvníci. Na závěr zbývá poděkovat kolegům z katedry hydrotechniky za pomoc při instalaci výstavy a dorbném pohoštění, fakultě za zapůjčení prostor atria a panelů a fakultnímu bufetu za zapůjčení nádobí.   Úvodní slovo autora
  Úvodní slovo autora
  Autor výstavy
  Návštěvníci při prohlídce expozice
  Návštěvníci při prohlídce expozice
  Návštěvníci při prohlídce expozice
  Návštěvníci při prohlídce expozice
  Drobné pohoštění

3. vernisáž výstavy - 4. 4. 2014 Ronov

V pátek 4. dubna od 17 h se uskutečnila již 3. vernisáž výstavy, tektokráte v Galerii Antonína Chittussiho v Ronově nad Doubravou, kde výstava bude v průběhu 4 dubnových víkendů. Vernisáž zahájil starosta Ronova p. Mgr. Žítek, který uvedl doprovodný kulturní program, krátce představil historii objektu Galerie A. Chittussiho od architekta Bílka a představil autora výstavy, který návštěvníky přivítal na výstavě a seznámil je stručně s historí přehrady a vzniku výstavy samotné. Vernisáže se zúčastnilo kolem 25 lidí.   Vystoupení při vernisáži
  Vystoupení při vernisáži
  Návštěvníci při zahájení
  Návštěvníci při zahájení
  Návštěvníci při prohlížení exponátů

2. vernisáž výstavy - 20. 2. 2014 Chrudim

Ve čtvrtek 20. února 2014 od 17 h proběhla druhá vernisáž výstavy v Regionálním muzeu v Chrudimi. Od půl páté začali přicházet první návštěvníci, kteří si ještě před oficiálním zahájením začali prohlížet všechny zahajované výstavy na téma "voda". Oficiální společné zahájení proběhlo ve velkém sále v přízemí muzea krátce po 17. hodině. Návštěvníky přivítala ředitelka muzea Mgr. Martina Vítková a představila soubor výstav: "Nad hladinou, pod hladinou", které se věnují zejména povodí Chrudimky a dalších vod chrudimského okresu. Poté návštěvníky krátce seznámil Bc. Tibor Schwarz ze Zeleného domu Chrudim o vyhlášené fotosoutěži: "Řeky, říčky, bystřiny a potoky Pardubického kraje" a vyzval návštěvníky k hlasování, které je možné i prostřednictvím internetu na stránkách Regionálního muzea až do konce března. Poté návštěvníky přivítal a seznámil s výstavou: "Přehrada Pařížov - 100 let" její autor Martin Horský, potomek rodu hrázných na přehradě Pařížov a člen Katedry hydrotechniky na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Závěrem p. ředitelka návštěvníky vyzvala k prohlidce zahajovaných výstav a pozvala je na drobné občerstvení. Kolem expozic se rozvinula bahatá diskuse jak mezi návštěvníky, tak i s autory jednotlivých výstav. Vernisáže se zúčastnilo kolem 140 lidí a poslední návštěvníci odcházeli kolem půl 8 večer.   Návštěvníci při oficiálním zahájení ve velkém sále (vlevo p. ředitelka Mgr. Vítková a autor M. Horský)
  Diskuse autora s návštěvníky
  Návštěvníci při prohlídce výstavy
  Návštěvníci při prohlídce výstavy
  Návštěvníci při prohlídce výstavy (vlevo bývalý hrázný Jiří Horský st.)
  Expozice výstavy: "Nad hladinou, pod hladinou"
  Zleva Mgr. Vylíčilová, autorka výstavy Nad hladinou, pod hladinou, a autor výstavy o přehradě Martin Horský s rodinou
  Zleva autor s manželkou Petrou a doc. L. Satrapa, předseda Českého přehradního výboru a vedouci Katedry hydrotechniky na Fakultě stavební ČVUT v Praze

Vernisáž výstavy - 14. 10. 2013

V pondělí 14. října 2013 od 17 h proběhla vernisáž výstavy. První účastníci se začali scházet kolem půl páté a ihned se rozvinula diskuse kolem vystavených panelů. Krátce po 17 h autor oficiálně zahájil výstavu a poděkoval sponzorům a spolupracovníkům za podporu při její realizaci. Krátce také zmínil historii přehrady a důvody, které ho vedly k uspořádání výstavy. Poté byli návštěvníci seznámeni s objektem SRC Lihovar a pozváni k prohlídce výstavy a drobnému občerstvení. Vernisáže se zúčastnilo přibližně 70 lidí a probíhala až do 20 h. Ze zůčastněných šlo například o zástupce správce přehrady Povodí Labe, s.p. v čele s Ing. L. Mertou, dále starosta města Třemošnice Mgr. S. Peca, Starosta Ronova nad Doubravou a zástupce Mikroregionu Železné hory, Mgr. M. Žítek, starosta obce Běstvina p. V. Holub, oponent výstavy prof. Ing. J. Zezulák, DrSc. z ČZU v Praze, předseda Českého přehradního výboru a vedoucí Katedry hydrotechniky Stavební fakulty ČVUT v Praze, doc. Ing. L. Satrapa, CSc. a čestný předseda Českého přehradního výboru, prof. Ing. V. Broža, DrSc., majitelé objektu SRC Lihovar s.r.o., Mgr V. Čajčíková a K. Čajčík a další. Při odchodu každý obdržel malou pozornost. Tímto děkujeme všem za účast.   Autor se zástupci Povodí Labe Ing. Michalovichem a Ing. Mertou
  Hlavní část organizačního výboru
  Děti hrázného Josefa Horského Eva N., Vlasta V., Jiří H.(hrázný) a Petr H.
  Členky organizačního výboru
  Poděkování rodině za pomoc a podporu při realizaci...
  Návštěníci při prohlížení 1. poloviny expozice v přízemí
  Návštěvnící při prohlížení 2. poloviny expozice v 1. patře

Novinky

  • Vernisáž výstavy v Chotěboři proběhla 23. června od 17h. Výstava potrvá do 11. září.
  • Souběžně probíhá výstava: "Přehrady jako odkaz kulturního dědictví v ochraně před povodněmi". Výstva trvala od 5. srpna do 15. listopadu 2015, nyní postupně objíždí podniky povodí. Podrobnosti na webu výstavy

Logo výstavy

Přehrada Pařížov - 100 let


Kontakt

Autor: Ing. Martin Horský, Ph.D.

E-Mail: horsky@fsv.cvut.cz

Přehrady ČR


Upoutávka

Upoutávka
Upoutávka před schodištěm v Chrudimském muzeu