Výstava:
PŘEHRADY JAKO ODKAZ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V OCHRANĚ PŘED POVODNĚMI
Business picture

PŘEHRADY jako odkaz kulturního dědictví v ochraně před povodněmi

Výstava mapuje historii vodních děl s protipovodňovým účinkem, které dnes již představují odkaz kulturního dědictví. Zabývá se výstavbou vodních děl v období od 14. století až téměř do současnosti na území dnešní České republiky.

Výstava v NTM skončila 15. listopadu, nyní je zpřístupněna od 16. ledna do 15. dubna 2018 již na 9. místě v prostorách Vyšší odborné školy stavební a střední průmyslové školy stavební v Praze v Dušní ulici

KDY:

  • 1. července - 31. října 2018
  • Út-Ne 9h - 17h

KDE:

  • Čs. mládeže 1/31,
    405 02 Děčín

V létě 2016 proběhla již po 6. výstava: "Přehrada Přížov- 100 let". Nyní se připravuje ještě 7. vystavení na půdě podniku Povodí Labe, s.p. společně s modelem přehrady. Podrobnosti na webu výstavy

Povodně již od pradávna postihují člověka při jeho aktivitách a každodenním životě. S rostoucím počtem lidí a jejich infrastruktury v těsné blízkosti vodních toků dochází také k jejich stále častějšímu a zvyšujícímu se ohrožení, které je způsobené právě povodněmi. Jedním ze způsobů, jak je možné se následkům povodní bránit, je zadržování povodňové vody ještě před tím, než nás může ohrozit. Toho lze dosáhnout buď zvyšováním retenční kapacity krajiny nebo budováním retenčních nádrží - přehrad. A jelikož historie budování retenčních nádrží v České republice je poměrně bohatá, pokusili jsme se v rámci řešení výzkumného projektu Ministerstva kultury ČR s názvem: „Metody a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi“ představit široké veřejnosti historii výstavby přehrad a nádrží s protipovodňovým účinkem prostřednictvím výstavy na půdě Národního technického muzea s názvem: „Přehrady jako odkaz kulturního dědictví v ochraně před povodněmi“. Tato historie v našich zemích sahá až do období 14. století (např. Máchovo jezero) a dále pak do 15. až 16. století, kdy došlo k rozmachu rybníkářství, zejména na jihu Čech a na Pardubicku. Řada již tehdy budovaných rybníků měla jako jeden z účelů ochranu před povodněmi. Nejvýznamnějším obdobím budování přehrad k ochraně před povodněmi je přelom 19. a 20. století a začátek 20. století, kdy bylo vybudováno velké množství přehrad, z nichž je dnes již řada vyhlášena jako kulturní památky. Jednalo se zejména o stavby hrází zděných z lomového kamene, posléze i zemních a betonových. Výstava mapuje přibližně 40 přehrad v České republice s protipovodňovým účinkem, které dnes již představují odkaz kulturního dědictví, a dále jsou také na výstavě prezentovány související výsledky výzkumu v rámci uvedeného projektu.

CVUT

Novinky

  • Další expozice výstavy připravujeme.
  • Nyní výstava končí v Děčínském muzeu na své již 10. zastávce.
  • Výstava v NTM byla 15. listopadu ukončena, model přehrady Pařížov byl prozatím uložen do depozitáře a je v jednání jeho další umístění.

Logo výstavy

Přehrada Pařížov - 100 let


Kontakt

Autoři:
Ing. Martin Horský, Ph.D.
Ing. Petra Nešvarová Chvojková, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur

E-Mail: horsky@fsv.cvut.cz

Přehrady ČR
Pařížov - 100 let


Upoutávka

Upoutávka
Model přehrady Pařížov