Výstava:
PŘEHRADY JAKO ODKAZ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V OCHRANĚ PŘED POVODNĚMI
Business picture

Poděkování

Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří nám pomohli při pátrání nebo poskytli materiály použité při uspořádání výstavy. Jsou to: Povodí Labe, s.p. (konkrétně Zlata Šámalová, Ladislav Merta, Jiří Horský), Povodí Moravy, s.p. (Zbyněk Jareš), Povodí Ohře, s.p. (Petr Vít, Zdeňka Štípková, Jan Svejkovský), Povodí Vltavy, s.p. (Irena Posedělová, Pavla Čiháková, Hugo Roldán), Povodí Odry, s.p. (Jiří Maníček), VD-TBD, a.s. (Jiří Poláček, Tomáš Klemša, Jiří Koťátko, Iva Lovětínská, Ludevít Vlk, Stanislav Žatecký), Státní okresní archiv Kutná Hora (Jana Lebedová), Městské muzeum Čáslav (Hana Nováková), Státní okresní archiv Trutnov (Roman Reil), Adam Beran, Vojtěch Broža, Karel Martínek, Miloš Růžička, a další..

Za finanční a materiální příspěvek na zabezpečení výstavy patří poděkování těmto subjektům:

 • Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice
 • projekt MK ČR: „Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi” s označením: DF11P01OVV009
 • Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Za pomoc při realizaci patří poděkování těmto subjektům a lidem:

 • Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice jmenovitě: Vojtěch Broža, Miroslav Brouček, Filip Horký, Martin Králík, Miroslava Pleštilová, Jana Říhová, Ladislav Satrapa, Milan Zukal
 • Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7 jmenovitě: Ivana Kopecká, Blanka Kreibichová, Štefan Oščiatka, Jana Dobisíková, Jan Duspěva, Martin Ebel, Lukáš Hejný
 • Jelena Kocmanová - překlady
 • Rainbow display system s.r.o - tisk panelů
 • Petra Horská, Petr Nešvara - kontrola, překlady
 • naše rodiny a přátelé

Za poskytnutí obrazového materiálu použitého při přípravě výstavy děkujeme těmto organizacím:

 • Archiv Povodí Labe, s. p.
 • Archiv Povodí Moravy, s. p.
 • Archiv Povodí Odry, s.p.
 • Archiv Povodí Ohře, s. p.
 • Archiv Povodí Vltavy, s. p.
 • Archiv Vodní díla - TBD a.s.
 • Archiv Krkonošského muzea při Správě KRNAP
 • Národní archiv Praha
 • SOkA Kutná Hora
 • SOkA Trutnov
 • Městské muzeum Čáslav
 • Český hydrometeorologický ústav
 • Soukromý archiv autora
 • Archivy soukromých sběratelů
 • Mapy.cz
 • Mediální skupina MAFRA
 • WiKipedia.org
a jmenovitě pak děkujeme za obrazový materiál těmto lidem:
 • Radek Bartoš
 • Miroslav Brouček
 • Vojtěch Broža
 • Martin Cabejšek
 • Pavel Fošumpaur
 • Filip Horký
 • Martin Horský
 • Tomáš Klemša
 • Jiří Koťátko
 • Martin Králík
 • Iva Lovětínská
 • Josef Matějíček
 • Petra Nešvarová Chvojková
 • Jiří Poláček
 • Michal Růžička
 • Zlata Šámalová
 • Jiří Špičák
 • Jakub Šrek
 • Miloš Steklý
 • Petr Vít
 • Ludevít Vlk
 • Milan Zukal
 • Stanislav Žatecký
 • Wikipedia - Dezidor
 • Wikipedia - Professor X
 • a další …

Novinky

 • Připravuje se expozice na půdě SPŠ stavební v Dušní v Praze v polovině ledna.
 • Po NTM, Vysokém Mýtě, Fakultě stavební a Povodích Vltavy, Labe a Moravy je výstava nyní k vidění v Chomutově na půdě Povodí Ohře, s.p., (hlavní posterová sekce bez modelu přehrady Pařížov).
 • Výstava v NTM byla 15. listopadu ukončena, model přehrady Pařížov byl prozatím uložen do depozitáře a je v jednání jeho další umístění.

Logo výstavy

Přehrada Pařížov - 100 let


Kontakt

Autoři:
Ing. Martin Horský, Ph.D.
Ing. Petra Nešvarová Chvojková, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur

E-Mail: horsky@fsv.cvut.cz

Přehrady ČR


Upoutávka

Upoutávka
Model přehrady Pařížov